Hur ansöker man om familjeåterförening?

Att vara bortskild från sin familj kan vara en svår och smärtsam upplevelse för många. Särskilt om man har lämnat sin familj i ett annat land, där man saknar stöd och trygghet som kommer med närvaron av nära och kära.

JURIDISKT

3/13/2023

woman holding boy during daytime
woman holding boy during daytime

Om man är bosatt i Sverige och vill återförenas med sin familj kan man ansöka om familjeåterförening. I denna artikel kommer vi att gå igenom stegen för att ansöka om familjeåterförening och vilka krav som behöver uppfyllas.

Familjeåterförening är en möjlighet för personer med uppehållstillstånd i Sverige att återförenas med sina familjemedlemmar som är bosatta utomlands. För att ansöka om familjeåterförening måste du ha uppehållstillstånd i Sverige och vara familjemedlem till den person som du vill återförenas med. Familjemedlemmar som kan ansöka om familjeåterförening inkluderar make/maka, sambo, barn och föräldrar.

Krav för familjeåterförening

För att ansökan om familjeåterförening ska beviljas måste vissa krav vara uppfyllda. Dessa inkluderar:

  1. Du måste ha tillräckliga medel för att försörja din familj när de anländer till Sverige. Du behöver kunna visa att du har tillräckligt med inkomst för att täcka familjens kostnader.

  2. Din bostad måste ha tillräckligt med utrymme för din familj när de anländer till Sverige.

  3. Din familjemedlem som du vill återförenas med måste ha en giltig resehandling och uppehållstillstånd i Sverige.

Steg för att ansöka om familjeåterförening

Steg 1: Skicka in ansökan

För att ansöka om familjeåterförening måste du fylla i en ansökningsblankett. Blanketten finns tillgänglig på Migrationsverkets hemsida. Du kan också hämta den på en Migrationsverkets servicecenter. Du måste lämna in ansökan personligen på en servicecenter eller skicka in den via post.

Steg 2: Samla in dokumentation

Tillsammans med ansökningsblanketten måste du skicka in vissa dokument för att styrka att du och din familjemedlem uppfyller kraven för familjeåterförening. Dessa dokument inkluderar:

  1. Pass eller andra giltiga identitetsbevis för dig och din familjemedlem.

  2. Äktenskapsbevis eller bevis på att ni har varit sambo i minst två år.

  3. Födelsecertifikat för barn.

  4. Bankutdrag eller lönespecifikationer som visar att du har tillräckliga medel för att försörja din familj.

Steg 3: Invänta beslut

Efter att du har skickat in din ansökan tillsammans med nödvändiga dokument kommer Migrationsverket att behandla din ansökan. Det kan ta upp till flera månader att få besked om din ansökan har godkänts eller inte.

Steg 4: Gör eventuella kompletteringar

Om Migrationsverket behöver ytterligare information eller dokumentation från dig kan de skicka en förfrågan. Du har då en viss tid på dig att svara på förfrågan och skicka in de efterfrågade dokumenten.

Steg 5: Få besked

När Migrationsverket har behandlat din ansökan kommer du att få besked om din ansökan har godkänts eller avslagits. Om din ansökan har godkänts får du ett beslut med information om när din familjemedlem kan resa till Sverige och vilka villkor som gäller.

Om din ansökan däremot avslås har du möjlighet att överklaga beslutet. Detta måste göras inom tre veckor från det att du fick besked om avslaget. Överklagandet skickas in till Migrationsdomstolen.

Varför behöver man en jurist för att ansöka om familjeåterförening?

Att ansöka om familjeåterförening kan vara en komplicerad process som kan ta lång tid. Det kan vara svårt att förstå vilka dokument som behövs och hur man fyller i ansökningsblanketten på rätt sätt. Om man inte har tillräcklig kunskap eller erfarenhet av processen kan man göra misstag som kan försena eller förhindra en återförening med sin familj.

En jurist med erfarenhet av migrationsrätt kan hjälpa till att göra ansökningsprocessen smidigare och öka chansen för en positiv utgång. En jurist kan ge råd och hjälp med att fylla i ansökningsblanketten på rätt sätt, samla in rätt dokumentation och hantera eventuella komplikationer som kan uppstå. En jurist kan också hjälpa till med att överklaga beslut om ansökan avslås.

Sammanfattningsvis är ansökan om familjeåterförening en möjlighet för personer med uppehållstillstånd i Sverige att återförenas med sin familj som är bosatta utomlands. Att ansöka om familjeåterförening kan vara en komplicerad process som kan ta lång tid. Det är därför viktigt att skicka in en komplett och korrekt ansökan för att öka chanserna för en positiv utgång. En jurist med erfarenhet av migrationsrätt kan hjälpa till att göra ansökningsprocessen smidigare och öka chanserna för en positiv utgång.

LÄS MER OM JURIDIK