Webbplatsen Salamafghan.se är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Vi har antagit denna integritetspolicy, som reglerar hur vi behandlar informationen som samlas in av Salamafghan.se, och ger också anledningarna till varför vi måste samla in vissa personuppgifter om dig. Därför måste du läsa igenom denna integritetspolicy innan du använder Salamafghan.se webbplats.

Vi tar hand om dina personuppgifter och åtar oss att garantera dess konfidentialitet och säkerhet.

Personlig information vi samlar in: När du besöker Salamafghan.se samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och några av de installerade cookies på din enhet. Dessutom samlar vi in information om de enskilda webbsidorna eller produkterna du tittar på, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen och hur du interagerar med webbplatsen. Vi refererar till denna automatiskt insamlade information som "Enhetsinformation." Dessutom kan vi samla in de personuppgifter som du tillhandahåller till oss (inklusive men inte begränsat till namn, efternamn, adress, betalningsinformation, etc.) vid registrering för att kunna fullgöra avtalet.

Varför behandlar vi dina data? Vår främsta prioritet är säkerheten för kunddata, och därför kan vi behandla endast minimala användardata, endast så mycket som absolut nödvändigt för att upprätthålla webbplatsen. Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och för att skapa statistisk information om webbplatsens användning. Denna statistiska information sammanställs inte på ett sätt som skulle identifiera någon särskild användare av systemet.

Du kan besöka webbplatsen utan att berätta för oss vem du är eller avslöja någon information som skulle kunna identifiera dig som en specifik och identifierbar individ. Om du emellertid vill använda några av webbplatsens funktioner, eller om du vill ta emot vårt nyhetsbrev eller lämna andra detaljer genom att fylla i ett formulär, kan du tillhandahålla personuppgifter till oss, såsom din e-postadress, förnamn, efternamn, stad, organisation, telefonnummer. Du kan välja att inte ge oss dina personuppgifter, men då kan du kanske inte dra nytta av några av webbplatsens funktioner. Till exempel kommer du inte att kunna ta emot vårt nyhetsbrev eller kontakta oss direkt från webbplatsen. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss via info@salamafghan.se.

Dina rättigheter: Om du är bosatt i Europa har du följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

Rätten att bli informerad.

Rätten till åtkomst.

Rätten till rättelse.

Rätten till radering.

Rätten till begränsning av behandling.

Rätten till dataportabilitet.

Rätten att invända.

Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering.

Om du vill utöva dessa rättigheter, kontakta oss genom kontaktinformationen nedan.

Dessutom, om du är bosatt i Europa, notera att vi behandlar din information för att uppfylla eventuella avtal vi kan ha med dig (till exempel om du gör en beställning genom webbplatsen), eller på annat sätt för att följa våra legitima affärsintressen som listats ovan. Var också medveten om att din information kan överföras utanför Europa, inklusive Kanada och USA.

Länkar till andra webbplatser: Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte ansvarar för sådana andra webbplatser eller tredje parts integritetspraxis. Vi uppmanar dig att vara medveten när du lämnar vår webbplats och läsa integritetsutlåtanden på varje webbplats som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet: Vi säkrar informationen du lämnar på datorservrar i en kontrollerad och säker miljö, skyddad mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi vidtar rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring och avslöjande av personuppgifter som är under vår kontroll och förvaring. Men ingen dataöverföring över internet eller trådlöst nätverk kan garanteras.

Laglig offentliggörande: Vi kommer att offentliggöra all information vi samlar in, använder eller tar emot om det krävs eller tillåts enligt lag, till exempel för att följa en stämning eller liknande rättslig process, och när vi i god tro anser att offentliggörande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller säkerheten för andra, utreda bedrägeri eller svara på en begäran från myndigheter.

Kontaktinformation: Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna policy eller om du har några frågor gällande individuella rättigheter och din personliga information, kan du skicka ett e-postmeddelande till info@salamafghan.se.

INTEGRITETSPOLICY